Het Domein

Muurschilderingen in de keldergangen van het oude kasteel van Beervelde.


Eerst en vooral een beetje duiding hoe dit project tot stand is gekomen.

Aan de basis van de muurschilderingen liggen er twee feiten:

  • 1. Graaf Charles de Kerchove de Denterghem had drie zonen. Halverwege de golden sixties waren zij ongeveer zestien à twintig jaar oud en ze wilden over een eigen recreatieruimte beschikken om er hun vrienden en kennissen te ontvangen. Voor dat doel waren de oude kelders uitstekend geschikt. Vader Charles was ermee akkoord en hij was zelfs bereid om zijn steentje bij te dragen. "'t Leven is een spel", zij hij en hij zou er zelf in meespelen.
  • 2. Op een dag bezocht Graaf Charles te Brussel in het Paleis voor Schone Kunsten een tentoonstelling van het werk van Roger Raveel. Hij was geboeid door de thema's en de voor die tijd ongewone en frisse werkwijze van de kunstenaar. Er ging een lichtje op bij de graaf die zijn zonen en hun vrienden wilde winnen voor het schone van de kunst. Zo ontstond het idee om een deel van de wand in de keldergang te laten beschilderen. De graaf zag in Raveel de geschikte man.

Meer foto's

Bij de eerste samenkomst ter plaatse op 3 mei 1966, stelde Raveel voor om de keldergangen volledig te beschilderen in samenwerking met drie jonge en geestesverwante kunstenaars: Raoul De Keyze, Etienne Elias en Reinier Lucassen. De graaf ging hiermee akkoord. Ook hij had welomlijnde wensen en in samenspraak met de kunstenaar kwamen volgende imperatieven in verband met de uitvoering uit de bus:

  • De bezoekers van de kelder moeten de indruk hebben dat ze vertoeven midden in het kunstwerk, waardoor ze over de mogelijkheid beschikken om zelf actief deel te nemen aan de kunst. Een schilderij is een tweedimensioneel tafereel. Hier worden de keldergangen in hun geheel betrokken in de muurschilderingen. De kunstenaars gebruiken de breedte. Maar er is meer: zij voegen er een vierde dimensie aan toe, nl. de betrokkenheid van de bezoeker waardoor deze verplicht is zich in te leven in het kunstwerk en waar ze wel degelijk in geslaagd zijn.
  • Door optische effecten moet de indruk worden gewekt dat de gangen er ruimer uitzien dan in werkelijkheid.
  • De schilderingen moeten een harmonieus geheel vormen met het park. Vanuit gelijk welke plaats in de gang moet men een fragment van het domein kunnen waarnemen.

Raveel krijgt de volledige vrijheid en begint met de realisatie van het project op 2 september 1966, dat voltooid werd in maart 1967.

Rondleiding in de kelder van Raveel

De kelders zelf bevinden zich in de villa van Graaf de Kerchove vandaar dat er enkel begeleide bezoeken zijn toegelaten. Voor deze bezoeken vragen we dat de groepen (maximum 15 personen) niet te groot zijn. Anders moeten we voor het aangenaam te houden, de groepen opsplitsen. De rondleiding wordt meestal verzorgd door Dhr. de Kerchove zelf. Anders door een van onze vaste gidsen. De prijs voor dit alles is € 5 per persoon en duurt ongeveer 30 à 45 min.


 
Instagram
Ontdek het domein van Beervelde